Kuinka mahdollisina pidät seuraavien ilmastotekojen toteuttamista nykyisessä elämäntilanteessasi: Bensiini- tai dieselkäyttöisestä autosta luopuminen?

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Täysin mahdollista
Osittain mahdollista
Vaikea sanoa
Lähes mahdotonta
Täysin mahdotonta


Talvi 2019
1817122528Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi