Millaisia asioita EU merkitsee sinulle nykyisin henkilökohtaisesti: Lisääntynyttä vapautta asua, opiskella ja tehdä töitä toisissa Euroopan maissa?

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Suuressa määrin
Jossain määrin
Vaikea sanoa
Ei juurikaan
Ei lainkaan


Talvi 2019
41351096Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi