Kuinka tärkeitä ehdokkaan valintaperusteita eduskuntavaaleissa ovat: Internetin vaalikoneiden ehdokkaasta antama kuva

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyvin tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
En osaa sanoa


Talvi 2011
52138314Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi