Kuinka tärkeitä ehdokkaan valintaperusteita eduskuntavaaleissa ovat: Sanavalmius, media- ja esiintymistaito

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyvin tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
En osaa sanoa


Talvi 2011
30541420Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi