Millaisina pidätte seuraavia keinoja Suomessa tehtävän työn lisäämiseksi: Työhyvinvoinnin ja -viihtyvyyden lisääminen

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Erittäin hyvä keino
Melko hyvä keino
Melko huono keino
Erittäin huono keino
En osaa sanoa


Talvi 2011
6631200Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi