Perustuslakimme mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston (hallituksen) kanssa. Silti myös muilla toimijoilla on oma roolinsa asiassa. Millaisen arvosanan ulkopolitiikan hoidosta antaisitte seuraaville? Puolustusministeri Jyri Häkämies

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Erittäin hyvä
Melko hyvä
Melko huono
Erittäin huono
En osaa sanoa


Talvi 2008
525331718Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi