Poliittisten päättäjiemme asialistalla on useita Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä. Kuinka tärkeänä pidätte seuraavien asioiden käsittelemistä/ratkaisemista?: Venäläisten yritysten toiminta ja yritysostot Suomessa

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Vähemmän tärkeä
En osaa sanoa


Talvi 2008
1135457Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi