Talouden globalisaation vaikutuksista suomalaisten työllisyyteen on esitetty erilaisia näkemyksiä. Miten seuraavat lausumat sopivat Teihin henkilökohtaisesti? On uhka, että työpaikkani siirtyy lähiaikoina Suomesta ulkomaille

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Pitää paikkansa
Ei pidä paikkaansa
En ole/ole ollut työelämässä
En osaa sanoa


Talvi 2008
667176Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi