Miten Te suhtaudutte siihen, että EU laajentui keväällä 2004 uusiin jäsenmaihin Itä- ja Keski-Eurooppaan ja Baltiaan?


Erittäin myönteisesti
Melko myönteisesti
Neutraalisti
Melko kielteisesti
Erittäin kielteisesti
En osaa sanoa


Talvi 2008
8243320104Tarkat
Talvi 2007
5193424145Tarkat
Talvi 2006
6203621104Tarkat
Talvi 2005
5203822105Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi