Miten seuraavat sopivat kuvaamaan käsitystänne EU:sta: Uhka pienten maiden kansalliselle olemassaololle

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Sopii hyvin
Toisaalta sopii, toisaalta ei
Sopii huonosti
Don't know


Talvi 2012
3231280Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi