Miten Te suhtaudutte nykyisin siihen, että rahayksikkömme vaihdettiin markasta euroksi?


Erittäin myönteisesti
Melko myönteisesti
Neutraalisti
Melko kielteisesti
Erittäin kielteisesti
Don't know


Talvi 2012
27271817100Tarkat
Talvi 2011
19272317131Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi