Onko globalisaatiosta maailmassa etua vaiko haittaa, kun sen vaikutuksia arvioidaan seuraavien näkökohtien kannalta: Demokratian ja ihmisoikeuksien kehityksen kannalta

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


On etua
Ei juuri vaikutusta
On haittaa
En osaa sanoa


Talvi 2006
42201220Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi