EU:ta on moitittu viime aikoina pysähtyneisyydestä. Kuinka suuri merkitys seuraavilla tekijöillä Teidän nähdäksenne on EU:n toiminnan ja kehityksen esteinä? Jäsenmaiden kansallinen itsekkyys, 'kotiinpäinveto' päätöksenteossa

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyvin suuri ongelma
Melko suuri ongelma
Vaikea sanoa
Ei kovin suuri ongelma
Ei lainkaan ongelma


Talvi 2006
44381230Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi