EU:ta on moitittu viime aikoina pysähtyneisyydestä. Kuinka suuri merkitys seuraavilla tekijöillä Teidän nähdäksenne on EU:n toiminnan ja kehityksen esteinä? Jo alunperin susi/utooppinen/toimimaton rakennelma

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyvin suuri ongelma
Melko suuri ongelma
Vaikea sanoa
Ei kovin suuri ongelma
Ei lainkaan ongelma


Talvi 2006
221737138Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi