Menestyäkseen tulevaisuudessa Suomen on suuntauduttava enenevästi globaaliin (maailmanlaajuiseen) yhteistyöhön ja kauppaan, EU-jäsenyys ei yksin riitä

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
37381663

Mies
41371263
Nainen
33391963

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
343717102
36-45 vuotta
36391384
46-55 vuotta
35421363
56-65 vuotta
37361763
66 tai vanhempi
37411453

alle 4000 asukasta
31362076
4000-8000 asukasta
32342185
8000-30000 asukasta
36371673
30000-80000 asukasta
40391352
yli 80000 asukasta
39411352

Kansakoulu
38322054
Keskikoulu tai peruskoulu
36371574
Ylioppilastutkinto
37441262

Ei ammatillista koulutusta
39321873
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
39321964
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
33391764
Opistotasoinen ammattikoulutus
36411472
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
3845952

Maa- ja metsätalous
35282386
Teollisuus tai rakennustoiminta
44371152
Yksityiset palvelualat
37391373
Julkiset palvelut
30441573
En ole mukana työelämässä
38361953

Uudenmaan lääni
40401252
Turun ja Porin lääni
33361875
Hämeen lääni
42351652
Kymen lääni
33441752
Mikkelin lääni
34381566
Pohjois-Karjalan lääni
283422106
Kuopion lääni
35481052
Keski-Suomen lääni
383516102
Vaasan lääni
34352065
Oulun lääni
37361783
Lapin lääni
36381691

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
5833603
Ylempi toimihenkilö
35461162
Alempi toimihenkilö
33401772
Työntekijä
34391684
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
37391087
Maatalousyrittäjä
30322577
Opiskelija
37401562
Eläkeläinen
42311943
Kotiäiti/koti-isä
27452052
Työtön
36361863
Muu
4047337

En kuulu
38351674
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
32312592
SAK
37391653
STTK
33441462
AKAVA
39421341
MTK
263222911

Keskusta
30372094
Kokoomus
4442742
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
38332144
SDP
40391542
SKL
173626147
Perussuomalaiset (ent. SMP)
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
31421665
Vihreät
33411374
Nuorsuomalaiset
53271532
Jokin muu
56198134
En äänestäisi lainkaan
343317106
En osaa sanoa
34441551
En halua sanoa
39331953

Työväenluokkaan
38331874
Alempaan keskiluokkaan
37332262
Keskiluokkaan
34421661
Ylempään keskiluokkaan
3844863
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
38361465

Lataa tiedot .CSV tiedostona: