Menestyäkseen tulevaisuudessa Suomen on suuntauduttava enenevästi globaaliin (maailmanlaajuiseen) yhteistyöhön ja kauppaan, EU-jäsenyys ei yksin riitä

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
30421773

Mies
32411583
Nainen
29431873

18-25 vuotta
283016115
26-35 vuotta
22412294
36-45 vuotta
274515102
46-55 vuotta
29451582
56-65 vuotta
32401683
66 tai vanhempi
31451463

alle 4000 asukasta
38331764
4000-8000 asukasta
24402096
8000-30000 asukasta
30431873
30000-80000 asukasta
32411682
yli 80000 asukasta
31461372

Kansakoulu
32352264
Keski- tai peruskoulu
29431673
Ylioppilastutkinto
29471282

Ei ammatillista koulutusta
28411965
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
32362452
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
30401892
Opistotasoinen ammattikoulutus
31471273
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
32441383

Maa- ja metsätalous
273320127
Teollisuus ja rakennustoiminta
32431563
Yksityiset palvelut
33441382
Julkiset palvelut
30441772
En ole mukana työelämässä
30401974

Uusimaa
32451472
Itä-Uusimaa
4535366
Varsinais-Suomi
27381994
Satakunta
254116151
Häme
30411773
Pirkanmaa
36391554
Päijät-Häme
32402241
Kymenlaakso
33421383
Etelä-Karjala
28372492
Etelä-Savo
26401885
Pohjois-Savo
29432115
Pohjois-Karjala
283623101
Keski-Suomi
25511662
Etelä-Pohjanmaa
26432272
Vaasan rannikkoseutu
38431450
Keski-Pohjanmaa
46242252
Pohjois-Pohjanmaa
304114104
Kainuu
41271679
Lappi
22511762

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
4438692
Ylempi toimihenkilö
34451272
Alempi toimihenkilö
28491841
Työntekijä
30421972
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
32421186
Maatalousyrittäjä
233026147
Opiskelija
234618102
Eläkeläinen
34362145
Kotiäiti/koti-isä
35426106
Työtön
284117103
Muu
224911143

En kuulu
32401673
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
28441954
SAK
29441952
STTK
29461481
AKAVA
34431382
MTK
2327251411

SDP
32451641
Keskusta
32351895
Kokoomus
37451151
Vasemmistoliitto
274019104
RKP
43391152
Vihreät
185116122
SKL
293417155
Nuorsuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Perussuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Jokin muu
393161114
En äänestäisi lainkaan
24402294
En osaa sanoa
30451941
En halua sanoa
24421896

Työväenluokkaan
28412083
Alempaan keskiluokkaan
30382174
Keskiluokkaan
31431673
Ylempään keskiluokkaan
3945843
Yläluokkaan
501915124
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
28441783

Lataa tiedot .CSV tiedostona: