On onni ja etuoikeus saada olla suomalainen

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
7019721

Mies
6621922
Nainen
7417621
Tieto puuttuu
6616910

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
6622813
36-45 vuotta
6523931
46-55 vuotta
6522722
56-65 vuotta
7018921
66 tai vanhempi
7416532


Kansakoulu
7416720
Keskikoulu tai peruskoulu
6721822
Ylioppilastutkinto
6721723
Tieto puuttuu
663703

Ei ammatillista koulutusta
7120611
Ammattikurssi, lyhyt amm.koulutus, työn ohessa sa
7017931
Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava
7119711
Opistotasoinen ammattikoulutus
6921711
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
6420745
Tieto puuttuu
776500

Maa- ja metsätalous
7615610
Teollisuus ja rakennustoiminta
6720741
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa tai liike
7119712
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus ja hallinto
7117713
En ole mukana työelämässä
7020821
Tieto puuttuu
6815810

Uudenmaan lääni
6821722
Turun ja Porin lääni
7219621
Hämeen lääni
7018921
Kymen lääni
8113502
Mikkelin lääni
6918641
Pohjois-Karjalan lääni
69131140
Kuopion lääni
70131122
Keski-Suomen lääni
7321411
Vaasan lääni
70201010
Oulun lääni
6823413
Lapin lääni
6821712
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
6915860
Ylempi toimihenkilö
7020514
Alempi toimihenkilö
7020721
Työntekijä
6918931
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
7021611
Maatalousyrittäjä
8114410
Koululainen tai opiskelija
6425722
Eläkeläinen
7615720
Kotirouva
8014600
Työtön
60171309
Muu
6519905
Tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
6920821
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
8212600
SAK
67171132
TVK
7617610
STTK
7221431
Akava
6725323
MTK
8116300
Tieto puuttuu
6814500

Kesk/LKP
8213310
Kok
7716412
RKP
55301050
SDP
7418511
SKDL/SKP
54241533
SKL
7522400
SMP
7313722
POP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vihreät
61231132
Muut
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
61211431
Tieto puuttuu
6616820

Työväenluokkaan
6718932
Alempaan keskiluokkaan
6921621
Keskiluokkaan
7814611
Ylempään keskiluokkaan
7321213
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
6722821
Tieto puuttuu
6013902

Lataa tiedot .CSV tiedostona: