On onni ja etuoikeus saada olla suomalainen

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
332819146

Mies
302920146
Nainen
362718136

18-25 vuotta
36361874
26-35 vuotta
353510174
36-45 vuotta
272821159
46-55 vuotta
253320157
56-65 vuotta
292920166
66 tai vanhempi
392520124

alle 4000 asukasta
48241872
4000-8000 asukasta
362918115
8000-30000 asukasta
372718135
30000-80000 asukasta
283023126
yli 80000 asukasta
252919188

Kansakoulu
412319124
Keskikoulu tai peruskoulu
313019127
Ylioppilastutkinto
263119166

Ei ammatillista koulutusta
412714125
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
352420156
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
332723116
Opistotasoinen ammattikoulutus
283119147
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
283317174

Maa- ja metsätalous
50271633
Teollisuus ja rakennustoiminta
242921187
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
262822167
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
323018145
En ole mukana työelämässä
392618125

Uudenmaan lääni
262819189
Turun ja Porin lääni
382818105
Hämeen lääni
303218145
Kymen lääni
293319128
Mikkelin lääni
452315144
Pohjois-Karjalan lääni
422419104
Kuopion lääni
372816125
Keski-Suomen lääni
34282295
Vaasan lääni
362623103
Oulun lääni
402221133
Lapin lääni
402915131

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
272819222
Ylempi toimihenkilö
293317173
Alempi toimihenkilö
263223126
Työntekijä
312521157
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
322817148
Maatalousyrittäjä
55241452
Koululainen tai opiskelija
283315158
Eläkeläinen
48231593
Kotiäiti/-rouva
34302646
Työtön
272324188
Muu
214218118

En kuulu
352916137
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
363010202
SAK
282423177
TVK (tähänastinen tilanne)
332921125
STTK
223228126
AKAVA
263518173
MTK
62211321

KESK
57241052
KOK
39351492
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
362520190
SDP
322622155
SKL
5639600
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
1426281714
Vihreät
233016238
Jokin muu
161926289
En äänestäisi lainkaan
2324231714
En osaa sanoa
273421125
En halua sanoa
392321143

Työväenluokkaan
272324178
Alempaan keskiluokkaan
362819144
Keskiluokkaan
353018125
Ylempään keskiluokkaan
333313145
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
342819136

Lataa tiedot .CSV tiedostona: