On onni ja etuoikeus saada olla suomalainen

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
44341362

Mies
38351773
Nainen
50331051

18-25 vuotta
49217115
26-35 vuotta
5233950
36-45 vuotta
48341331
46-55 vuotta
38361672
56-65 vuotta
40331494
66 tai vanhempi
37391563

alle 4000 asukasta
43381162
4000-8000 asukasta
51281272
8000-30000 asukasta
47331162
30000-80000 asukasta
47311452
yli 80000 asukasta
36391662

Kansakoulu
48311353
Keski- tai peruskoulu
42341472
Ylioppilastutkinto
42371362

Ei ammatillista koulutusta
51311042
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
47321542
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
43321492
Opistotasoinen ammattikoulutus
40361652
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
38411163

Maa- ja metsätalous
44291844
Teollisuus ja rakennustoiminta
39351573
Yksityiset palvelut
34391772
Julkiset palvelut
45351253
En ole mukana työelämässä
50311151

Uusimaa
36391482
Itä-Uusimaa
482613103
Varsinais-Suomi
49311441
Satakunta
5428881
Häme
38351863
Pirkanmaa
46361431
Päijät-Häme
41411070
Kymenlaakso
49291245
Etelä-Karjala
37431560
Etelä-Savo
52271065
Pohjois-Savo
42381271
Pohjois-Karjala
5432651
Keski-Suomi
53291162
Etelä-Pohjanmaa
51321132
Vaasan rannikkoseutu
402921100
Keski-Pohjanmaa
46341252
Pohjois-Pohjanmaa
36411444
Kainuu
55161875
Lappi
47261645

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
41387102
Ylempi toimihenkilö
36421561
Alempi toimihenkilö
43391243
Työntekijä
45321543
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
343316115
Maatalousyrittäjä
38361653
Opiskelija
48341240
Eläkeläinen
57261141
Kotiäiti/koti-isä
56211382
Työtön
343915102
Muu
273024143

En kuulu
44321373
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
51301820
SAK
42351472
STTK
42391342
AKAVA
41421341
MTK
51271533

SDP
44371162
Keskusta
5133942
Kokoomus
4935950
Vasemmistoliitto
31342447
RKP
38331882
Vihreät
30471562
SKL
54341020
Nuorsuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Perussuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Jokin muu
36312283
En äänestäisi lainkaan
352917126
En osaa sanoa
45341532
En halua sanoa
46341532

Työväenluokkaan
43341363
Alempaan keskiluokkaan
40381561
Keskiluokkaan
47331351
Ylempään keskiluokkaan
48331162
Yläluokkaan
31421288
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
40351563

Lataa tiedot .CSV tiedostona: