Pyrkimällä jatkuvaan taloudelliseen kasvuun ihminen tuhoaa vähitellen luonnon ja lopulta myös itsensä

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
413110133

Mies
373110174
Nainen
46329102

18-25 vuotta
5725040
26-35 vuotta
47297141
36-45 vuotta
373310163
46-55 vuotta
393210144
56-65 vuotta
373111145
66 tai vanhempi
47319103

alle 4000 asukasta
5229891
4000-8000 asukasta
423310103
8000-30000 asukasta
433310102
30000-80000 asukasta
372812174
yli 80000 asukasta
37329184

Kansakoulu
47301093
Keskikoulu tai peruskoulu
403210152
Ylioppilastutkinto
38329164

Ei ammatillista koulutusta
443112102
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
47299103
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
45319112
Opistotasoinen ammattikoulutus
353210194
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
34348175

Maa- ja metsätalous
49309111
Teollisuus ja rakennustoiminta
353211183
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
383011164
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
43348113
En ole mukana työelämässä
443110113

Uudenmaan lääni
40319163
Turun ja Porin lääni
45328103
Hämeen lääni
393210134
Kymen lääni
41307163
Mikkelin lääni
39348145
Pohjois-Karjalan lääni
43344161
Kuopion lääni
45261494
Keski-Suomen lääni
45328105
Vaasan lääni
403113122
Oulun lääni
41339131
Lapin lääni
442815102

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
2828112011
Ylempi toimihenkilö
34339212
Alempi toimihenkilö
39368133
Työntekijä
413212114
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
40289164
Maatalousyrittäjä
50299110
Koululainen tai opiskelija
38329155
Eläkeläinen
47299102
Kotiäiti/-rouva
45349112
Työtön
49317102
Muu
50341150

En kuulu
43299144
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
44326106
SAK
433012102
TVK (tähänastinen tilanne)
393411132
STTK
333113193
AKAVA
34387174
MTK
48326120

KESK
49251292
KOK
263112246
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
333814141
SDP
39378122
SKL
6131360
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
45299113
Vihreät
6523552
Jokin muu
46287190
En äänestäisi lainkaan
392712184
En osaa sanoa
38389123
En halua sanoa
393311114

Työväenluokkaan
4534992
Alempaan keskiluokkaan
5130882
Keskiluokkaan
383310152
Ylempään keskiluokkaan
273014244
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
44299114

Lataa tiedot .CSV tiedostona: