Työllisyys ja sitä kautta muukin hyvinvointi maassamme riippuu ratkaisevasti vientiteollisuutemme kilpailukyvystä

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
35421093

MIES
38388113
Nainen
32451172

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
29541143
36-45 vuotta
29481093
46-55 vuotta
34421093
56-65 vuotta
33438103
66 tai vanhempi
40361193

alle 4000 asukasta
3442785
4000-8000 asukasta
3544983
8000-30000 asukasta
37411172
30000-80000 asukasta
344311101
Yli 80000 asukasta
344210112

Kansakoulu
44331073
Keskikoulu tai peruskoulu
33451092
Ylioppilastutkinto
304710112

Ei ammatillista koulutusta
3942864
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
39391082
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
34411184
Opistotasoinen ammattikoulutus
344310111
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
314510121

Maa- ja metsätalous
3545675
Teollisuus ja rakennustoiminta
3941883
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
3744873
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
284212152
En ole mukana työelämässä
36411272

Uudenmaan lääni
33421193
Turun ja Porin lääni
3346984
Hämeen lääni
36418102
Kymen lääni
39376122
Mikkelin lääni
37381291
Pohjois-Karjalan lääni
38381191
Kuopion lääni
38405133
Keski-Suomen lääni
41391351
Vaasan lääni
40421035
Oulun lääni
314113112
Lapin lääni
33491360

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
4136995
Ylempi toimihenkilö
344213101
Alempi toimihenkilö
34429123
Työntekijä
3544983
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
3544794
Maatalousyrittäjä
4040663
Koululainen tai opiskelija
30521052
Eläkeläinen
44321281
Kotiäiti/rouva
28489112
Työtön
31441283
Muu
282882010

En kuulu
35421083
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
24451874
SAK
35419113
STTK
35421282
AKAVA
374110100
MTK
3944463

Keskusta
4242562
Kokoomus
5134571
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
343518103
SDP
3743972
SKL
264415123
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
273217185
Vihreät
194215203
Jokin muu
235011160
En äänestäisi lainkaan
3637997
En osaa sanoa
30491072
En halua sanoa
33391294

Työväenluokkaan
3937993
Alempaan keskiluokkaan
34431372
Keskiluokkaan
3842991
Ylempään keskiluokkaan
3446992
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
324311104

Lataa tiedot .CSV tiedostona: