Työllisyys ja sitä kautta muukin hyvinvointi maassamme riippuu ratkaisevasti vientiteollisuutemme kilpailukyvystä

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
30481172

Mies
3548862
Nainen
25491582

18-25 vuotta
3233992
26-35 vuotta
12513320
36-45 vuotta
135716102
46-55 vuotta
23541282
56-65 vuotta
32481172
66 tai vanhempi
4144861

alle 4000 asukasta
3446992
4000-8000 asukasta
34411571
8000-30000 asukasta
31471271
30000-80000 asukasta
31501071
yli 80000 asukasta
27531162

Kansakoulu
4541652
Keski- tai peruskoulu
27511371
Ylioppilastutkinto
22531492

Ei ammatillista koulutusta
36421461
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
37451161
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
29501162
Opistotasoinen ammattikoulutus
2654982
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
254914101

Maa- ja metsätalous
4145661
Teollisuus ja rakennustoiminta
3152861
Yksityiset palvelut
29521063
Julkiset palvelut
27511371
En ole mukana työelämässä
31441481

Uusimaa
29501281
Itä-Uusimaa
45356100
Varsinais-Suomi
284215113
Satakunta
3152953
Häme
3347992
Pirkanmaa
3052961
Päijät-Häme
2956660
Kymenlaakso
3553920
Etelä-Karjala
4348720
Etelä-Savo
29501062
Pohjois-Savo
25531362
Pohjois-Karjala
274913100
Keski-Suomi
27481571
Etelä-Pohjanmaa
4342532
Vaasan rannikkoseutu
36435125
Keski-Pohjanmaa
393415102
Pohjois-Pohjanmaa
28521272
Kainuu
34411652
Lappi
26471761

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
4246721
Ylempi toimihenkilö
3251970
Alempi toimihenkilö
2754981
Työntekijä
29501352
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
2952763
Maatalousyrittäjä
4542840
Opiskelija
145125100
Eläkeläinen
4540662
Kotiäiti/koti-isä
23402384
Työtön
225015103
Muu
11498245

En kuulu
31471372
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
18562140
SAK
30471192
STTK
3055851
AKAVA
28519101
MTK
3847841

SDP
3946941
Keskusta
3942962
Kokoomus
4346650
Vasemmistoliitto
29441375
RKP
254313163
Vihreät
105415182
SKL
29561050
Nuorsuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Perussuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Jokin muu
193914178
En äänestäisi lainkaan
25531183
En osaa sanoa
20561661
En halua sanoa
32481171

Työväenluokkaan
32481072
Alempaan keskiluokkaan
29511262
Keskiluokkaan
31501161
Ylempään keskiluokkaan
3449782
Yläluokkaan
4242804
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
28471482

Lataa tiedot .CSV tiedostona: