Vaikuttajan määräysvalta maassamme tällä hetkellä: Tiedotusvälineet, media

Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän


Koko väestö
66311

Mies
66321
Nainen
66302

18-25 vuotta
61280
26-35 vuotta
61341
36-45 vuotta
59391
46-55 vuotta
61362
56-65 vuotta
65321
66 tai vanhempi
74242

alle 4000 asukasta
69301
4000-8000 asukasta
67282
8000-30000 asukasta
69292
30000-80000 asukasta
68292
yli 80000 asukasta
62361

Kansakoulu
68282
Keski- tai peruskoulu
64331
Ylioppilastutkinto
67311

Ei ammatillista koulutusta
65312
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
67293
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
62351
Opistotasoinen ammattikoulutus
69291
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
70291

Maa- ja metsätalous
75221
Teollisuus ja rakennustoiminta
66312
Yksityiset palvelut
63361
Julkiset palvelut
66321
En ole mukana työelämässä
66302

Uusimaa
64350
Itä-Uusimaa
71260
Varsinais-Suomi
66331
Satakunta
76211
Häme
65293
Pirkanmaa
67311
Päijät-Häme
69310
Kymenlaakso
62298
Etelä-Karjala
74242
Etelä-Savo
60372
Pohjois-Savo
69281
Pohjois-Karjala
64291
Keski-Suomi
65321
Etelä-Pohjanmaa
75230
Vaasan rannikkoseutu
76195
Keski-Pohjanmaa
66340
Pohjois-Pohjanmaa
59400
Kainuu
64325
Lappi
74176

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
63351
Ylempi toimihenkilö
71281
Alempi toimihenkilö
70282
Työntekijä
59373
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
66311
Maatalousyrittäjä
82180
Opiskelija
60381
Eläkeläinen
72231
Kotiäiti/koti-isä
56384
Työtön
63351
Muu
73223

En kuulu
62351
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
56375
SAK
66303
STTK
71280
AKAVA
73261
MTK
85123

SDP
69282
Keskusta
75231
Kokoomus
65340
Vasemmistoliitto
67264
RKP
59363
Vihreät
65350
SKL
83170
Nuorsuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Perussuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Jokin muu
72280
En äänestäisi lainkaan
55412
En osaa sanoa
61352
En halua sanoa
76221

Työväenluokkaan
64323
Alempaan keskiluokkaan
71262
Keskiluokkaan
65341
Ylempään keskiluokkaan
69300
Yläluokkaan
65274
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
66301

Lataa tiedot .CSV tiedostona: