Miten seuraavat asiat ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana muuttuneet: Markkinatalousjärjestelmä ja sen kehityspiirteet

Suuri myönteinen muutos
Pieni myönteinen muutos
Ei muutosta/vaikea sanoa
Pieni kielteinen muutos
Suuri kielteinen muutos


Koko väestö
732271813

Mies
836221814
Nainen
528311813

18-25 vuotta
440121119
26-35 vuotta
52054125
36-45 vuotta
43235188
46-55 vuotta
532272212
56-65 vuotta
929232017
66 tai vanhempi
835191917

alle 4000 asukasta
628311812
4000-8000 asukasta
529271718
8000-30000 asukasta
733291711
30000-80000 asukasta
534262013
yli 80000 asukasta
833251914

Kansakoulu
731261714
Keski- tai peruskoulu
632301812
Ylioppilastutkinto
732251914

Ei ammatillista koulutusta
628371311
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
929271816
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
530311912
Opistotasoinen ammattikoulutus
636222013
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
935162018

Maa- ja metsätalous
830221718
Teollisuus ja rakennustoiminta
635252012
Yksityiset palvelut
1139211810
Julkiset palvelut
530272016
En ole mukana työelämässä
528331713

Uusimaa
1033241913
Itä-Uusimaa
042261019
Varsinais-Suomi
727311914
Satakunta
435232312
Häme
535281214
Pirkanmaa
336232016
Päijät-Häme
731242610
Kymenlaakso
732281913
Etelä-Karjala
435222611
Etelä-Savo
331291915
Pohjois-Savo
635281313
Pohjois-Karjala
1029271512
Keski-Suomi
237252211
Etelä-Pohjanmaa
731281714
Vaasan rannikkoseutu
731291219
Keski-Pohjanmaa
1222291217
Pohjois-Pohjanmaa
328331717
Kainuu
727341416
Lappi
725272212

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1743121511
Ylempi toimihenkilö
941122215
Alempi toimihenkilö
531242316
Työntekijä
528341812
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
1041181810
Maatalousyrittäjä
432211919
Opiskelija
42346167
Eläkeläinen
634261414
Kotiäiti/koti-isä
821311719
Työtön
330312115
Muu
822221632

En kuulu
734291511
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
111935285
SAK
528272017
STTK
437251914
AKAVA
833162516
MTK
526262218

SDP
534292010
Keskusta
435281515
Kokoomus
165017124
Vasemmistoliitto
216183131
RKP
1146181111
Vihreät
322223418
SKL
229272715
Nuorsuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Perussuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Jokin muu
322223319
En äänestäisi lainkaan
625311717
En osaa sanoa
527381411
En halua sanoa
526222419

Työväenluokkaan
626312013
Alempaan keskiluokkaan
529252217
Keskiluokkaan
637241911
Ylempään keskiluokkaan
114715179
Yläluokkaan
23421984
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
625321716

Lataa tiedot .CSV tiedostona: