Vaikka hyvän sosiaaliturvan ja muiden julkisten palvelujen ylläpitäminen maksaa paljon, suomalainen hyvinvointivaltio on aina hintansa arvoinen

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
323911133

Mies
313712135
Nainen
344111121

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
3147983
36-45 vuotta
264111183
46-55 vuotta
283716143
56-65 vuotta
323911145
66 tai vanhempi
324111123

alle 4000 asukasta
32401484
4000-8000 asukasta
344012113
8000-30000 asukasta
334013112
30000-80000 asukasta
32389135
yli 80000 asukasta
303810174

Kansakoulu
42351083
Keskikoulu tai peruskoulu
324112114
Ylioppilastutkinto
244012193

Ei ammatillista koulutusta
373811112
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
4137992
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
32421294
Opistotasoinen ammattikoulutus
254114153
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
273410225

Maa- ja metsätalous
274018104
Teollisuus tai rakennustoiminta
313610165
Yksityiset palvelualat
263411215
Julkiset palvelut
304313112
En ole mukana työelämässä
39391082

Uudenmaan lääni
303711184
Turun ja Porin lääni
353813112
Hämeen lääni
314111114
Kymen lääni
354110121
Mikkelin lääni
323617121
Pohjois-Karjalan lääni
2849893
Kuopion lääni
323813124
Keski-Suomen lääni
284110155
Vaasan lääni
363811103
Oulun lääni
34381494
Lapin lääni
36421055

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
233710199
Ylempi toimihenkilö
173915243
Alempi toimihenkilö
284115152
Työntekijä
36399113
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
223710228
Maatalousyrittäjä
20432285
Opiskelija
29478123
Eläkeläinen
4833853
Kotiäiti/koti-isä
35401592
Työtön
42371362
Muu
333713133

En kuulu
313711145
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
45281583
SAK
41381082
STTK
274712112
AKAVA
253612222
MTK
22452085

Keskusta
304113112
Kokoomus
184112235
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
32447161
SDP
4442462
SKL
31431750
Perussuomalaiset (ent. SMP)
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
6331321
Vihreät
274712103
Nuorsuomalaiset
193111318
Jokin muu
293861513
En äänestäisi lainkaan
303613145
En osaa sanoa
313716122
En halua sanoa
413014122

Työväenluokkaan
4735772
Alempaan keskiluokkaan
334111121
Keskiluokkaan
264612132
Ylempään keskiluokkaan
263311236
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
333514125

Lataa tiedot .CSV tiedostona: