Vaikka hyvän sosiaaliturvan ja muiden julkisten palvelujen ylläpitäminen maksaa paljon, suomalainen hyvinvointivaltio on aina hintansa arvoinen

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Koko väestö
30471193

Mies
304511103
Nainen
29491183

18-25 vuotta
28521370
26-35 vuotta
31461283
36-45 vuotta
294710104
46-55 vuotta
244711144
56-65 vuotta
304512103
66 tai vanhempi
3149982

Alle 8 000 asukasta
274811102
8 000 - 30 000 asukasta
294811102
30 000 - 80 000 asukasta
294511113
Yli 80 000 asukasta
31471183

Kansakoulu
32491352
Keski- tai peruskoulu
274613113
Ylioppilastutkinto
31471093

Ei ammatillista koulutusta
34431265
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
30501092
Ammattikoulu, ammatillinen perustutkinto
28481383
Opistotasoinen ammattikoulutus
294811102
Ammattikorkeakoulututkinto
264910123
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
33459103

Maa- ja metsätalous
33411583
Teollisuus ja rakennustoiminta
264810115
Yksityiset palvelut
274710143
Julkiset palvelut
31481281
En ole mukana työelämässä
34461263

Uusimaa
29471294
Itä-Uusimaa
185015126
Varsinais-Suomi
31471373
Satakunta
314212141
Häme
35471233
Pirkanmaa
294811112
Päijät-Häme
254813132
Kymenlaakso
3251673
Etelä-Karjala
274712122
Etelä-Savo
264815110
Pohjois-Savo
3449972
Pohjois-Karjala
364013110
Keski-Suomi
244913105
Etelä-Pohjanmaa
2260773
Pohjanmaa (Vaasan rann.)
3646666
Keski-Pohjanmaa
4239639
Pohjois-Pohjanmaa
304613102
Kainuu
3452770
Lappi
354012130

Johtavassa asemassa toisen palv.
30379177
Ylempi toimihenkilö
215012152
Alempi toimihenkilö
304811102
Työntekijä
30491272
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharj.
22489166
Maatalousyrittäjä
27481590
Opiskelija
36441055
Eläkeläinen
35471152
Kotiäiti/koti-isä
47262160
Työtön
28461187
Muu
31461193

En kuulu
304412104
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
17553177
SAK
37471052
STTK
28501391
Akava
27508132
MTK
27472070

KESK
2857861
KOK
224911134
SDP
3747881
Vasemmistoliitto
5338701
Vihreät
3248992
RKP
3158470
Kristillisdemokraatit
22511188
Perussuomalaiset
264412125
Jokin muu puolue tai ryhmittymä
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
27382087
En osaa sanoa
26491491
En halua sanoa
37431451

Työväenluokkaan
36421272
Alempaan keskiluokkaan
3646964
Keskiluokkaan
274811112
Ylempään keskiluokkaan
234812133
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En mihinkään luokkaan, Suomessa ei ole luokkia
28511073

Lataa tiedot .CSV tiedostona: