Mitä käsite 'parempi elämä' merkitsee Teille henkilökohtaisesti: Läheisiä perhe-elämän ihmissuhteita

Erittäin tärkeä
Tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan
En osaa sanoa


Koko väestö
62249200

Mies
523113300
Nainen
72186100

18-25 vuotta
422312442
26-35 vuotta
602312210
36-45 vuotta
632210201
46-55 vuotta
65248200
56-65 vuotta
63239200
66 tai vanhempi
62269100

alle 4000 asukasta
67226200
4000-8000 asukasta
61258201
8000-30000 asukasta
622511100
30000-80000 asukasta
67219110
yli 80000 asukasta
592610300

Kansakoulu
61259200
Keski- tai peruskoulu
60259111
Ylioppilastutkinto
652310200

Ei ammatillista koulutusta
602213211
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
59297201
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
61259200
Opistotasoinen ammattikoulutus
66239100
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
622310300

Maa- ja metsätalous
592312400
Teollisuus ja rakennustoiminta
552912300
Yksityiset palvelut
63249200
Julkiset palvelut
67236210
En ole mukana työelämässä
622310101

Uusimaa
60269200
Itä-Uusimaa
65263000
Varsinais-Suomi
69228200
Satakunta
562710120
Häme
622010401
Pirkanmaa
662210100
Päijät-Häme
65229300
Kymenlaakso
65286100
Etelä-Karjala
61269200
Etelä-Savo
632410000
Pohjois-Savo
63239000
Pohjois-Karjala
562313101
Keski-Suomi
64228101
Etelä-Pohjanmaa
563210101
Vaasan rannikkoseutu
67215220
Keski-Pohjanmaa
731210500
Pohjois-Pohjanmaa
622312300
Kainuu
592311520
Lappi
602611000

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
632012400
Ylempi toimihenkilö
63259200
Alempi toimihenkilö
64248110
Työntekijä
61268200
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
58278300
Maatalousyrittäjä
64238300
Opiskelija
632113101
Eläkeläinen
60269100
Kotiäiti/koti-isä
7984024
Työtön
612410201
Muu
621914000

En kuulu
602511200
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
72194220
SAK
63249100
STTK
63258100
AKAVA
662110300
MTK
67261310

SDP
552912200
Keskusta
612511100
Kokoomus
61269200
Vasemmistoliitto
71224010
RKP
64255300
Vihreät
632113300
SKL
85120000
Nuorsuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Perussuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Jokin muu
562514060
En äänestäisi lainkaan
63218411
En osaa sanoa
65238100
En halua sanoa
582612200

Työväenluokkaan
63247200
Alempaan keskiluokkaan
59289111
Keskiluokkaan
65229100
Ylempään keskiluokkaan
65258100
Yläluokkaan
58234840
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
592411200

Lataa tiedot .CSV tiedostona: