Miten seuraavat kuvaavat suhdettanne tietotekniikkaan ja näkemyksiänne yhteiskuntamme tietokoneistumisesta: Kohentaa/uudistaa Suomen ulkoista kuvaa maailmalla

Erittäin hyvin
Melko hyvin
Vaikea sanoa
Melko huonosti
Ei lainkaan


Koko väestö
34461331

Mies
32491231
Nainen
36441430

18-25 vuotta
32301942
26-35 vuotta
33471640
36-45 vuotta
34481231
46-55 vuotta
37441420
56-65 vuotta
32471530
66 tai vanhempi
33481331

alle 4000 asukasta
33441271
4000-8000 asukasta
28491620
8000-30000 asukasta
33491230
30000-80000 asukasta
37461321
yli 80000 asukasta
36441531

Kansakoulu
33471230
Keski- tai peruskoulu
34461530
Ylioppilastutkinto
36471231

Ei ammatillista koulutusta
33441820
Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
31501250
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
32471330
Opistotasoinen ammattikoulutus
38461221
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
34461431

Maa- ja metsätalous
23511770
Teollisuus ja rakennustoiminta
36441520
Yksityiset palvelut
4143920
Julkiset palvelut
31521231
En ole mukana työelämässä
34431530

Uusimaa
36461420
Itä-Uusimaa
42321360
Varsinais-Suomi
37441161
Satakunta
3452720
Häme
34471231
Pirkanmaa
35461430
Päijät-Häme
37381840
Kymenlaakso
35471330
Etelä-Karjala
20561960
Etelä-Savo
34471330
Pohjois-Savo
31471521
Pohjois-Karjala
27501710
Keski-Suomi
25521430
Etelä-Pohjanmaa
34431703
Vaasan rannikkoseutu
33401950
Keski-Pohjanmaa
49321550
Pohjois-Pohjanmaa
3549941
Kainuu
3255922
Lappi
37471120

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
4149620
Ylempi toimihenkilö
37441431
Alempi toimihenkilö
33521210
Työntekijä
31491431
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
4143831
Maatalousyrittäjä
25481870
Opiskelija
36431650
Eläkeläinen
34461221
Kotiäiti/koti-isä
31422122
Työtön
34451530
Muu
24382480

En kuulu
35471231
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
33511140
SAK
33441630
STTK
31541310
AKAVA
38451230
MTK
264119101

SDP
35511020
Keskusta
32491131
Kokoomus
4444820
Vasemmistoliitto
33402321
RKP
38411350
Vihreät
36451071
SKL
29541202
Nuorsuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Perussuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Jokin muu
36441180
En äänestäisi lainkaan
24511920
En osaa sanoa
34461520
En halua sanoa
27461931

Työväenluokkaan
32461341
Alempaan keskiluokkaan
30511421
Keskiluokkaan
35501020
Ylempään keskiluokkaan
4541930
Yläluokkaan
4238408
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
31461830

Lataa tiedot .CSV tiedostona: