Vaikka maamme on kokenut vaikeita aikoja, suhtaudun optimistisesti Suomen tulevaisuuteen

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
284513113

Mies
274315114
Nainen
284712102

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
364010132
36-45 vuotta
294512114
46-55 vuotta
284512123
56-65 vuotta
244912113
66 tai vanhempi
234715104

alle 4000 asukasta
26441775
4000-8000 asukasta
254415133
8000-30000 asukasta
294413113
30000-80000 asukasta
274512124
yli 80000 asukasta
28471392

Kansakoulu
264117115
Keskikoulu tai peruskoulu
264514113
Ylioppilastutkinto
304810102

Ei ammatillista koulutusta
304012144
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
284216104
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
244516114
Opistotasoinen ammattikoulutus
27501292
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
31471093

Maa- ja metsätalous
283815153
Teollisuus tai rakennustoiminta
27461494
Yksityiset palvelualat
304511103
Julkiset palvelut
255211102
En ole mukana työelämässä
284116113

Uudenmaan lääni
29461293
Turun ja Porin lääni
27501274
Hämeen lääni
254416122
Kymen lääni
32451283
Mikkelin lääni
224517124
Pohjois-Karjalan lääni
263620144
Kuopion lääni
324110151
Keski-Suomen lääni
264912121
Vaasan lääni
283915134
Oulun lääni
274614113
Lapin lääni
29421298

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
3551572
Ylempi toimihenkilö
3053872
Alempi toimihenkilö
25541271
Työntekijä
274215124
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
28487106
Maatalousyrittäjä
173814247
Opiskelija
36448121
Eläkeläinen
30391974
Kotiäiti/koti-isä
333618130
Työtön
164219176
Muu
1343201310

En kuulu
31421394
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
234318122
SAK
254316133
STTK
225512101
AKAVA
31511072
MTK
204113215

Keskusta
334411103
Kokoomus
4249531
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
215114104
SDP
33481072
SKL
1233212410
Perussuomalaiset (ent. SMP)
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
154320174
Vihreät
185016133
Nuorsuomalaiset
29471582
Jokin muu
1342132310
En äänestäisi lainkaan
183717226
En osaa sanoa
24471784
En halua sanoa
264418111

Työväenluokkaan
243818144
Alempaan keskiluokkaan
225013105
Keskiluokkaan
29491281
Ylempään keskiluokkaan
4144843
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
254314144

Lataa tiedot .CSV tiedostona: