Median (tiedotusvälineiden) keskittyminen on vahingollista keskusteluilmapiirin vapauden kannalta

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
33352172

Mies
39341762
Nainen
27362582

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
163529145
36-45 vuotta
263526112
46-55 vuotta
33362063
56-65 vuotta
35381673
66 tai vanhempi
36372141

alle 4000 asukasta
34342173
4000-8000 asukasta
28322694
8000-30000 asukasta
32332571
30000-80000 asukasta
30372073
yli 80000 asukasta
38391572

Kansakoulu
36302552
Keskikoulu tai peruskoulu
28352493
Ylioppilastutkinto
36391672

Ei ammatillista koulutusta
26323083
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
37312442
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
29342592
Opistotasoinen ammattikoulutus
31391983
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
45381051

Maa- ja metsätalous
34381843
Teollisuus tai rakennustoiminta
40331952
Yksityiset palvelualat
32322293
Julkiset palvelut
28422171
En ole mukana työelämässä
33322382

Uudenmaan lääni
38361482
Turun ja Porin lääni
30342762
Hämeen lääni
33352452
Kymen lääni
32322583
Mikkelin lääni
233823113
Pohjois-Karjalan lääni
26382383
Kuopion lääni
32382053
Keski-Suomen lääni
31372182
Vaasan lääni
32312392
Oulun lääni
32362262
Lapin lääni
31322683

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
43361261
Ylempi toimihenkilö
36441351
Alempi toimihenkilö
30392092
Työntekijä
29332863
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
38351592
Maatalousyrittäjä
39341741
Opiskelija
233923123
Eläkeläinen
42262351
Kotiäiti/koti-isä
273622150
Työtön
30322475
Muu
53301007

En kuulu
31322393
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
26372392
SAK
33332463
STTK
33431751
AKAVA
40411161
MTK
42292141

Keskusta
36342261
Kokoomus
274020100
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
233727103
SDP
28362563
SKL
26362950
Perussuomalaiset (ent. SMP)
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
54271152
Vihreät
36351792
Nuorsuomalaiset
27422163
Jokin muu
56231028
En äänestäisi lainkaan
353218104
En osaa sanoa
28382663
En halua sanoa
39312252

Työväenluokkaan
35312453
Alempaan keskiluokkaan
35362152
Keskiluokkaan
28372292
Ylempään keskiluokkaan
37421181
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
34332263

Lataa tiedot .CSV tiedostona: