Tulonjakopolitiikassa olisi voimakkaasti korostettava tasa-arvoperiaatetta myös tulevaisuudessa

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
49281093

Mies
413211124
Nainen
5626962

18-25 vuotta
571811114
26-35 vuotta
50281263
36-45 vuotta
48291273
46-55 vuotta
48298122
56-65 vuotta
453010114
66 tai vanhempi
52271073

alle 4000 asukasta
51291344
4000-8000 asukasta
5328972
8000-30000 asukasta
4831993
30000-80000 asukasta
49301072
yli 80000 asukasta
452710134

Kansakoulu
5926842
Keskikoulu tai peruskoulu
47301193
Ylioppilastutkinto
403111144

Ei ammatillista koulutusta
58241042
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
5730632
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
51251192
Opistotasoinen ammattikoulutus
433011132
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
283312188

Maa- ja metsätalous
5131772
Teollisuus ja rakennustoiminta
46291392
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
412912144
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
5030883
En ole mukana työelämässä
5327963

Uudenmaan lääni
46288134
Turun ja Porin lääni
45261675
Hämeen lääni
49289122
Kymen lääni
5132952
Mikkelin lääni
4835871
Pohjois-Karjalan lääni
5136760
Kuopion lääni
5628745
Keski-Suomen lääni
5032852
Vaasan lääni
53251172
Oulun lääni
5132962
Lapin lääni
54271161

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
243311229
Ylempi toimihenkilö
303113206
Alempi toimihenkilö
49291182
Työntekijä
5928832
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
352912175
Maatalousyrittäjä
5034781
Koululainen tai opiskelija
4830884
Eläkeläinen
57241052
Kotiäiti/-rouva
47264139
Työtön
5729841
Muu
37371880

En kuulu
462811104
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
5626882
SAK
6127831
TVK (tähänastinen tilanne)
5829661
STTK
333813123
AKAVA
303113196
MTK
56265120

KESK
4930892
KOK
2425142311
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
452119132
SDP
5629842
SKL
363914110
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
7125400
Vihreät
6619680
Jokin muu
37376164
En äänestäisi lainkaan
50271183
En osaa sanoa
4536963
En halua sanoa
50311260

Työväenluokkaan
6424921
Alempaan keskiluokkaan
5827561
Keskiluokkaan
433311103
Ylempään keskiluokkaan
292513238
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
50291083

Lataa tiedot .CSV tiedostona: