Miten te suhtaudutte niin maaseudun kuin kaupunkienkin asemaa ja tulevaisuutta koskeviin näkemyksiin: Joskaan ei ehkä palkkatyötä, maaseutu tarjoaa tulevaisuudessa paljon yrittämisen mahdollisuuksia

Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Koko väestö
74203

Mies
71244
Nainen
78173

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
66265
36-45 vuotta
69256
46-55 vuotta
76203
56-65 vuotta
76193
66 tai vanhempi
79181

alle 4000 asukasta
74213
4000-8000 asukasta
75213
8000-30000 asukasta
77183
30000-80000 asukasta
70244
yli 80000 asukasta
74214

Kansakoulu
74222
Keskikoulu tai peruskoulu
74203
Ylioppilastutkinto
75194

Ei ammatillista koulutusta
67265
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
76192
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
73224
Opistotasoinen ammattikoulutus
76203
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
79156

Maa- ja metsätalous
74203
Teollisuus tai rakennustoiminta
73233
Yksityiset palvelualat
72223
Julkiset palvelut
79173
En ole mukana työelämässä
73214

Uudenmaan lääni
76203
Turun ja Porin lääni
77182
Hämeen lääni
73214
Kymen lääni
70255
Mikkelin lääni
72214
Pohjois-Karjalan lääni
76174
Kuopion lääni
80125
Keski-Suomen lääni
72242
Vaasan lääni
68245
Oulun lääni
76202
Lapin lääni
75221

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
78192
Ylempi toimihenkilö
80172
Alempi toimihenkilö
80173
Työntekijä
71243
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
75194
Maatalousyrittäjä
74185
Opiskelija
67256
Eläkeläinen
75174
Kotiäiti/koti-isä
76185
Työtön
73232
Muu
80200

En kuulu
73214
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
66263
SAK
73233
STTK
78183
AKAVA
79164
MTK
75177

Keskusta
79172
Kokoomus
75185
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
68274
SDP
74213
SKL
74175
Perussuomalaiset (ent. SMP)
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
68263
Vihreät
84132
Nuorsuomalaiset
77156
Jokin muu
71272
En äänestäisi lainkaan
71253
En osaa sanoa
71244
En halua sanoa
77192

Työväenluokkaan
72232
Alempaan keskiluokkaan
70253
Keskiluokkaan
77183
Ylempään keskiluokkaan
82134
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
72234

Lataa tiedot .CSV tiedostona: