Miten te suhtaudutte niin maaseudun kuin kaupunkienkin asemaa ja tulevaisuutta koskeviin näkemyksiin: Nykyaikainen osuustoiminnallinen yhteistyö on hyvä keino vahvistaa maaseudun elinkelpoisuutta

Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Koko väestö
56365

Mies
56366
Nainen
57374

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
32623
36-45 vuotta
44495
46-55 vuotta
58364
56-65 vuotta
59337
66 tai vanhempi
65286

alle 4000 asukasta
56375
4000-8000 asukasta
56376
8000-30000 asukasta
58355
30000-80000 asukasta
54385
yli 80000 asukasta
58365

Kansakoulu
60325
Keskikoulu tai peruskoulu
54404
Ylioppilastutkinto
57365

Ei ammatillista koulutusta
50454
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
61314
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
53414
Opistotasoinen ammattikoulutus
56366
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
64306

Maa- ja metsätalous
53376
Teollisuus tai rakennustoiminta
56357
Yksityiset palvelualat
54387
Julkiset palvelut
60344
En ole mukana työelämässä
56384

Uudenmaan lääni
58355
Turun ja Porin lääni
57374
Hämeen lääni
52434
Kymen lääni
55404
Mikkelin lääni
61297
Pohjois-Karjalan lääni
53348
Kuopion lääni
61306
Keski-Suomen lääni
48446
Vaasan lääni
56365
Oulun lääni
63295
Lapin lääni
474010

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
64249
Ylempi toimihenkilö
63296
Alempi toimihenkilö
62343
Työntekijä
53396
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
474110
Maatalousyrittäjä
61325
Opiskelija
39554
Eläkeläinen
66263
Kotiäiti/koti-isä
45495
Työtön
59363
Muu
60400

En kuulu
51416
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
54376
SAK
57374
STTK
64305
AKAVA
66294
MTK
59345

Keskusta
57374
Kokoomus
58318
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
62344
SDP
61333
SKL
50385
Perussuomalaiset (ent. SMP)
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
74241
Vihreät
58375
Nuorsuomalaiset
61370
Jokin muu
60334
En äänestäisi lainkaan
47447
En osaa sanoa
49446
En halua sanoa
57365

Työväenluokkaan
59353
Alempaan keskiluokkaan
57348
Keskiluokkaan
60354
Ylempään keskiluokkaan
59318
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
51416

Lataa tiedot .CSV tiedostona: