Millaisia kansainvälistä asemaamme koskevia ratkaisuja Suomen Teidän mielestänne tulisi tehdä: Lisätä yhteistoimintaa Pohjoismaiden mm. Ruotsin kanssa

Ehdottomasti
Kyllä
Ehkä, ehkä ei
Ei
Ehdottomasti ei


Koko väestö
24581231

Mies
26581130
Nainen
22581431

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
32501231
36-45 vuotta
22561631
46-55 vuotta
23591331
56-65 vuotta
22601231
66 tai vanhempi
22621221

alle 4000 asukasta
27541131
4000-8000 asukasta
25571331
8000-30000 asukasta
21611321
30000-80000 asukasta
24571531
yli 80000 asukasta
26581131

Kansakoulu
24571321
Keskikoulu tai peruskoulu
23591331
Ylioppilastutkinto
26581230

Ei ammatillista koulutusta
29541130
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
24591131
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
21581531
Opistotasoinen ammattikoulutus
20601441
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
31561011

Maa- ja metsätalous
22631021
Teollisuus tai rakennustoiminta
24581131
Yksityiset palvelualat
24591230
Julkiset palvelut
20591531
En ole mukana työelämässä
27561221

Uudenmaan lääni
28571130
Turun ja Porin lääni
25561330
Hämeen lääni
21581241
Kymen lääni
21581641
Mikkelin lääni
19631430
Pohjois-Karjalan lääni
21601240
Kuopion lääni
17661310
Keski-Suomen lääni
23571522
Vaasan lääni
28541411
Oulun lääni
2461913
Lapin lääni
27551300

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
27501530
Ylempi toimihenkilö
23611230
Alempi toimihenkilö
20621431
Työntekijä
19581641
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
24591131
Maatalousyrittäjä
2262941
Opiskelija
28571120
Eläkeläinen
2956920
Kotiäiti/koti-isä
36401540
Työtön
24581331
Muu
3760300

En kuulu
26561131
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
26461782
SAK
21611321
STTK
21611331
AKAVA
26581310
MTK
25541271

Keskusta
22631031
Kokoomus
22581430
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
5245300
SDP
25601021
SKL
2462720
Perussuomalaiset (ent. SMP)
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
28511550
Vihreät
26551530
Nuorsuomalaiset
34521030
Jokin muu
3356640
En äänestäisi lainkaan
24541532
En osaa sanoa
21611321
En halua sanoa
18571720

Työväenluokkaan
26561130
Alempaan keskiluokkaan
17641331
Keskiluokkaan
21621240
Ylempään keskiluokkaan
31541021
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
25551421

Lataa tiedot .CSV tiedostona: