Kuinka hyvin eräät mahdolliset menestyksemme eväät Teidän nähdäksenne kantavat Suomea tästä eteenpäin: Markkinatalouden edistäminen, kilpailun lisääminen

Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Vaikea sanoa
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä


Koko väestö
22452281

Mies
24452081
Nainen
21442481

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
16443261
36-45 vuotta
26402471
46-55 vuotta
194524101
56-65 vuotta
22472181
66 tai vanhempi
20472281

alle 4000 asukasta
20432373
4000-8000 asukasta
18482570
8000-30000 asukasta
23462171
30000-80000 asukasta
23472072
yli 80000 asukasta
244121102

Kansakoulu
25441881
Keskikoulu tai peruskoulu
23452361
Ylioppilastutkinto
19442492

Ei ammatillista koulutusta
23422472
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
24461981
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
25422361
Opistotasoinen ammattikoulutus
20472382
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
214321112

Maa- ja metsätalous
19412981
Teollisuus tai rakennustoiminta
25412191
Yksityiset palvelualat
26481691
Julkiset palvelut
19472381
En ole mukana työelämässä
22442462

Uudenmaan lääni
24442191
Turun ja Porin lääni
26442171
Hämeen lääni
24452081
Kymen lääni
23482161
Mikkelin lääni
18462881
Pohjois-Karjalan lääni
135021103
Kuopion lääni
23402761
Keski-Suomen lääni
23422662
Vaasan lääni
19472381
Oulun lääni
19452492
Lapin lääni
21441983

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
2752990
Ylempi toimihenkilö
19492271
Alempi toimihenkilö
21472180
Työntekijä
22402592
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
26511381
Maatalousyrittäjä
14433373
Opiskelija
18433161
Eläkeläinen
28441572
Kotiäiti/koti-isä
24402770
Työtön
23422392
Muu
234017130

En kuulu
24452071
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
26422360
SAK
23422392
STTK
21472380
AKAVA
174822102
MTK
14453273

Keskusta
19502271
Kokoomus
33511220
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
19552330
SDP
27451871
SKL
24529175
Perussuomalaiset (ent. SMP)
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
143028233
Vihreät
123433173
Nuorsuomalaiset
35481130
Jokin muu
25352388
En äänestäisi lainkaan
25402571
En osaa sanoa
20452752
En halua sanoa
214418112

Työväenluokkaan
263720122
Alempaan keskiluokkaan
17442892
Keskiluokkaan
21502160
Ylempään keskiluokkaan
27491561
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
23412482

Lataa tiedot .CSV tiedostona: