Kuinka hyvin eräät mahdolliset menestyksemme eväät Teidän nähdäksenne kantavat Suomea tästä eteenpäin: Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitojen kehittäminen

Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Vaikea sanoa
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä


Koko väestö
4940620

Mies
4145831
Nainen
5836310

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
4938731
36-45 vuotta
5633531
46-55 vuotta
4840730
56-65 vuotta
5040720
66 tai vanhempi
4944410

alle 4000 asukasta
4640541
4000-8000 asukasta
4838920
8000-30000 asukasta
4643620
30000-80000 asukasta
5042521
yli 80000 asukasta
5437530

Kansakoulu
4345720
Keskikoulu tai peruskoulu
5040720
Ylioppilastutkinto
5537321

Ei ammatillista koulutusta
4739830
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
4842710
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
4245731
Opistotasoinen ammattikoulutus
5538420
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
5735430

Maa- ja metsätalous
37441240
Teollisuus tai rakennustoiminta
4246630
Yksityiset palvelualat
5439510
Julkiset palvelut
5437421
En ole mukana työelämässä
5039631

Uudenmaan lääni
5338620
Turun ja Porin lääni
5038730
Hämeen lääni
4643530
Kymen lääni
5039550
Mikkelin lääni
5336921
Pohjois-Karjalan lääni
4347620
Kuopion lääni
5434422
Keski-Suomen lääni
4842421
Vaasan lääni
4545711
Oulun lääni
4645621
Lapin lääni
4840510

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
6031510
Ylempi toimihenkilö
5439330
Alempi toimihenkilö
5735510
Työntekijä
4444721
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
4247730
Maatalousyrittäjä
36431341
Opiskelija
5538320
Eläkeläinen
4443531
Kotiäiti/koti-isä
6227700
Työtön
5139730
Muu
5333730

En kuulu
5040520
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
4638552
SAK
4445721
STTK
5438620
AKAVA
6133320
MTK
33501241

Keskusta
4839830
Kokoomus
4744520
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
44411230
SDP
4743421
SKL
6724250
Perussuomalaiset (ent. SMP)
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
4050730
Vihreät
6033320
Nuorsuomalaiset
5239520
Jokin muu
6327820
En äänestäisi lainkaan
4741721
En osaa sanoa
5238521
En halua sanoa
5040610

Työväenluokkaan
4346620
Alempaan keskiluokkaan
5040710
Keskiluokkaan
5040620
Ylempään keskiluokkaan
5438530
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
5138630

Lataa tiedot .CSV tiedostona: