Kuinka hyvin eräät mahdolliset menestyksemme eväät Teidän nähdäksenne kantavat Suomea tästä eteenpäin: Ympäristöllisyys, kestävän kehityksen periaatteet

Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Vaikea sanoa
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä


Koko väestö
41441120

Mies
35471331
Nainen
4841910

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
51361011
36-45 vuotta
4443920
46-55 vuotta
39441330
56-65 vuotta
39481120
66 tai vanhempi
40431220

alle 4000 asukasta
44411021
4000-8000 asukasta
37461221
8000-30000 asukasta
38451320
30000-80000 asukasta
41451220
yli 80000 asukasta
4542920

Kansakoulu
35481121
Keskikoulu tai peruskoulu
38441420
Ylioppilastutkinto
4941720

Ei ammatillista koulutusta
41411410
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
41451011
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
35471321
Opistotasoinen ammattikoulutus
40461120
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
5139810

Maa- ja metsätalous
30511710
Teollisuus tai rakennustoiminta
34491131
Yksityiset palvelualat
43421120
Julkiset palvelut
4345920
En ole mukana työelämässä
44401220

Uudenmaan lääni
43431120
Turun ja Porin lääni
42451010
Hämeen lääni
39441031
Kymen lääni
32541131
Mikkelin lääni
39431510
Pohjois-Karjalan lääni
37471220
Kuopion lääni
42411320
Keski-Suomen lääni
45401200
Vaasan lääni
40431230
Oulun lääni
41431123
Lapin lääni
4740630

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
42411410
Ylempi toimihenkilö
4346910
Alempi toimihenkilö
4347910
Työntekijä
38461031
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
31491431
Maatalousyrittäjä
32471801
Opiskelija
5237820
Eläkeläinen
39431121
Kotiäiti/koti-isä
4947200
Työtön
41421610
Muu
53231007

En kuulu
41431121
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
3549832
SAK
38461131
STTK
39461310
AKAVA
5338710
MTK
28502001

Keskusta
37471220
Kokoomus
30541130
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
34451910
SDP
38461121
SKL
50361200
Perussuomalaiset (ent. SMP)
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
5434740
Vihreät
6628500
Nuorsuomalaiset
40471100
Jokin muu
42461300
En äänestäisi lainkaan
36461321
En osaa sanoa
4544911
En halua sanoa
40391530

Työväenluokkaan
4242921
Alempaan keskiluokkaan
37501020
Keskiluokkaan
38461221
Ylempään keskiluokkaan
4245830
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
43411220

Lataa tiedot .CSV tiedostona: