Oletteko samaa vai eri mieltä seuraavista näkemyksistä liittyen EU-tukiin, erilaisiin tukimuotoihin sekä tukijärjestelmän yleiseen toimivuuteen Suomen kannalta? Tuet kohdentuvat Suomen eri alueille oikein

tieto puuttuu
samaa mieltä
vaikea sanoa
eri mieltä


Koko väestö
1056310

mies
1256310
nainen
957310
tieto puuttuu
1032190

18-25 vuotta
2024120
26-35 vuotta
1258300
36-45 vuotta
1159290
46-55 vuotta
856350
56-65 vuotta
1158290
66 tai vanhempi
957290

alle 4000 asukasta
1140460
4000 - 8000 asukasta
1353330
8000 - 30000 asukasta
956340
30000 - 80000 asukasta
1258300
yli 80000 asukasta
1163230
tieto puuttuu
435270


ei ammatillista koulutusta
1254320
ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
1246390
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
1159280
opistotasoinen ammattikoulutus
962280
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
1059300
tieto puuttuu
435310

maa- ja metsätalous
1536450
teollisuus ja rakennustoiminta
1059310
yksityiset palvelut
1057300
julkiset palvelut
862270
en ole mukana työelämässä
1255310
tieto puuttuu
533300

Uudenmaan lääni
1261260
Turun ja Porin lääni
951370
Hämeen lääni
1054330
Kymen lääni
1355320
Mikkelin lääni
462330
Pohjois-Karjalan lääni
1056340
Kuopion lääni
549420
Keski-Suomen lääni
850380
Vaasan lääni
1361260
Oulun lääni
1061260
Lapin lääni
1758230
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1150390
ylempi toimihenkilö
1460250
alempi toimihenkilö
664280
työntekijä
1158300
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
753380
maatalousyrittäjä
1335480
opiskelija
1050390
eläkeläinen
1251320
kotiäiti/-rouva
477190
työtön
1261250
muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
1155320
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SAK
1356290
STTK
864250
Akava
763300
MTK
1435440
tieto puuttuu
1130330

KESK
951370
KOK
1258300
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
1565190
SDP
1258300
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Perussuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
2345320
Vihreät
175230
Nuorsuomalaiset
2044370
jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
763270
en osaa sanoa
964250
en halua sanoa
1150330
tieto puuttuu
736260


Lataa tiedot .CSV tiedostona: