Oletteko samaa vai eri mieltä seuraavista näkemyksistä liittyen EU-tukiin, erilaisiin tukimuotoihin sekä tukijärjestelmän yleiseen toimivuuteen Suomen kannalta? Tuet kohdentuvat elinkeinoaloittain oikein

tieto puuttuu
samaa mieltä
vaikea sanoa
eri mieltä


Koko väestö
862270

mies
960300
nainen
864250
tieto puuttuu
648100

18-25 vuotta
203280
26-35 vuotta
1061280
36-45 vuotta
763280
46-55 vuotta
758330
56-65 vuotta
766260
66 tai vanhempi
1061240

alle 4000 asukasta
759310
4000 - 8000 asukasta
1060280
8000 - 30000 asukasta
761300
30000 - 80000 asukasta
1064250
yli 80000 asukasta
865240
tieto puuttuu
244230


ei ammatillista koulutusta
1163230
ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
757320
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
862290
opistotasoinen ammattikoulutus
665270
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
1161270
tieto puuttuu
247220

maa- ja metsätalous
1453310
teollisuus ja rakennustoiminta
663300
yksityiset palvelut
959280
julkiset palvelut
863270
en ole mukana työelämässä
866230
tieto puuttuu
535300

Uudenmaan lääni
866240
Turun ja Porin lääni
1056310
Hämeen lääni
861270
Kymen lääni
1259290
Mikkelin lääni
267310
Pohjois-Karjalan lääni
773200
Kuopion lääni
554360
Keski-Suomen lääni
657330
Vaasan lääni
1264250
Oulun lääni
764250
Lapin lääni
668250
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1639450
ylempi toimihenkilö
861290
alempi toimihenkilö
468260
työntekijä
963260
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
552400
maatalousyrittäjä
2053250
opiskelija
1058310
eläkeläinen
763240
kotiäiti/-rouva
481150
työtön
671210
muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
961280
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SAK
864240
STTK
667250
Akava
664290
MTK
1949260
tieto puuttuu
542300

KESK
859300
KOK
1156330
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
481150
SDP
1162270
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Perussuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
857320
Vihreät
972190
Nuorsuomalaiset
754370
jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
762280
en osaa sanoa
475190
en halua sanoa
858280
tieto puuttuu
743210


Lataa tiedot .CSV tiedostona: