Oletteko samaa vai eri mieltä seuraavista näkemyksistä liittyen EU-tukiin, erilaisiin tukimuotoihin sekä tukijärjestelmän yleiseen toimivuuteen Suomen kannalta? Tuet ovat suomalaisten omia (jäsenmaksu)rahoja, jotka vain kierrätetään Brysselin kautta

tieto puuttuu
samaa mieltä
vaikea sanoa
eri mieltä


Koko väestö
573290

mies
5831100
nainen
573380
tieto puuttuu
481660

18-25 vuotta
4016120
26-35 vuotta
4641120
36-45 vuotta
563490
46-55 vuotta
573380
56-65 vuotta
5929100
66 tai vanhempi
652740

alle 4000 asukasta
691990
4000 - 8000 asukasta
533960
8000 - 30000 asukasta
632970
30000 - 80000 asukasta
573390
yli 80000 asukasta
5037120
tieto puuttuu
601720


ei ammatillista koulutusta
543690
ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
6821100
ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
603270
opistotasoinen ammattikoulutus
543590
yliopisto- tai korkeakoulututkinto
5732100
tieto puuttuu
412960

maa- ja metsätalous
732230
teollisuus ja rakennustoiminta
5633100
yksityiset palvelut
5035130
julkiset palvelut
583280
en ole mukana työelämässä
593270
tieto puuttuu
512150

Uudenmaan lääni
5036120
Turun ja Porin lääni
603170
Hämeen lääni
593180
Kymen lääni
554140
Mikkelin lääni
692470
Pohjois-Karjalan lääni
563950
Kuopion lääni
5429120
Keski-Suomen lääni
632880
Vaasan lääni
642880
Oulun lääni
662850
Lapin lääni
583090
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

johtavassa asemassa toisen palveluksessa
5727160
ylempi toimihenkilö
5828120
alempi toimihenkilö
602990
työntekijä
533690
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
5633110
maatalousyrittäjä
831330
opiskelija
4642120
eläkeläinen
652650
kotiäiti/-rouva
4246120
työtön
613060
muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
tieto puuttuu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

en kuulu
543590
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SAK
593270
STTK
5732100
Akava
6027120
MTK
811220
tieto puuttuu
492650

KESK
652850
KOK
5433130
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
4638150
SDP
5237100
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Perussuomalaiset
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
771190
Vihreät
5133160
Nuorsuomalaiset
4932200
jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
en äänestäisi lainkaan
524330
en osaa sanoa
563760
en halua sanoa
623040
tieto puuttuu
5012120


Lataa tiedot .CSV tiedostona: