Työttömyyden poistamiseksi olen valmis tinkimään omasta elintasostani

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
1335191913

MIES
1037182015
Nainen
1634201811

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
154316179
36-45 vuotta
937162513
46-55 vuotta
1236202012
56-65 vuotta
1439191514
66 tai vanhempi
1734211513

alle 4000 asukasta
833251914
4000-8000 asukasta
1530231914
8000-30000 asukasta
1236172015
30000-80000 asukasta
1432212211
Yli 80000 asukasta
1440171811

Kansakoulu
1329211918
Keskikoulu tai peruskoulu
1236181915
Ylioppilastutkinto
144119197

Ei ammatillista koulutusta
1331192115
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1429211817
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
1135172216
Opistotasoinen ammattikoulutus
1238211910
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
164616166

Maa- ja metsätalous
839181816
Teollisuus ja rakennustoiminta
1040181716
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
1334202111
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
154119169
En ole mukana työelämässä
1430192115

Uudenmaan lääni
1340172010
Turun ja Porin lääni
1432211813
Hämeen lääni
1535181714
Kymen lääni
1431221914
Mikkelin lääni
1130251814
Pohjois-Karjalan lääni
1130251914
Kuopion lääni
1236122315
Keski-Suomen lääni
1138222010
Vaasan lääni
1233202115
Oulun lääni
1032192117
Lapin lääni
1341121717

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1043181613
Ylempi toimihenkilö
134516179
Alempi toimihenkilö
163819189
Työntekijä
1135202113
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
1340171513
Maatalousyrittäjä
836221812
Koululainen tai opiskelija
124618177
Eläkeläinen
1427212215
Kotiäiti/rouva
133315309
Työtön
1524201723
Muu
1023182025

En kuulu
1333191914
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
1836181611
SAK
1332201916
STTK
1238182111
AKAVA
144718146
MTK
838112315

Keskusta
1140181813
Kokoomus
173421217
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
2333201411
SDP
1037172313
SKL
322615216
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
1423192222
Vihreät
224711128
Jokin muu
1637122113
En äänestäisi lainkaan
1525162321
En osaa sanoa
938231911
En halua sanoa
1033241419

Työväenluokkaan
1228212019
Alempaan keskiluokkaan
1035182413
Keskiluokkaan
144118189
Ylempään keskiluokkaan
154516177
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
1333191915

Lataa tiedot .CSV tiedostona: