Vaikka lama on aiheuttanut paljon ongelmia ja inhimillistä kärsimystä, se on myös tevehdyttänyt suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaista ajattelua monin tavoin

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
244612116

MIES
234513118
Nainen
254812114

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
244913103
36-45 vuotta
225410105
46-55 vuotta
274610115
56-65 vuotta
244611127
66 tai vanhempi
224417115

alle 4000 asukasta
23491096
4000-8000 asukasta
244215135
8000-30000 asukasta
254611116
30000-80000 asukasta
224715114
Yli 80000 asukasta
244811116

Kansakoulu
243916137
Keskikoulu tai peruskoulu
204913117
Ylioppilastutkinto
2850993

Ei ammatillista koulutusta
253818117
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
194611147
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
214512147
Opistotasoinen ammattikoulutus
27511084
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
28491174

Maa- ja metsätalous
24411688
Teollisuus ja rakennustoiminta
21451698
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
2849985
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
23549103
En ole mukana työelämässä
234113146

Uudenmaan lääni
254811105
Turun ja Porin lääni
214813145
Hämeen lääni
244711108
Kymen lääni
195011116
Mikkelin lääni
204715122
Pohjois-Karjalan lääni
224418133
Kuopion lääni
254413125
Keski-Suomen lääni
26441578
Vaasan lääni
30381697
Oulun lääni
254310137
Lapin lääni
244214127

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
4044817
Ylempi toimihenkilö
26521093
Alempi toimihenkilö
25531193
Työntekijä
174913127
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
3744945
Maatalousyrittäjä
343216104
Koululainen tai opiskelija
27501382
Eläkeläinen
223916137
Kotiäiti/rouva
283911202
Työtön
1743121711
Muu
1038151518

En kuulu
264512105
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
135116137
SAK
184314159
STTK
24521094
AKAVA
30501073
MTK
323713114

Keskusta
31441084
Kokoomus
3553831
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
33491160
SDP
184614156
SKL
44291296
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
824223016
Vihreät
19559116
Jokin muu
32409136
En äänestäisi lainkaan
2043131112
En osaa sanoa
24501294
En halua sanoa
174318118

Työväenluokkaan
1536191910
Alempaan keskiluokkaan
214910145
Keskiluokkaan
28501083
Ylempään keskiluokkaan
3251961
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
24471297

Lataa tiedot .CSV tiedostona: