Tiedotusvälineiden säädytön kielenkäyttö ja epäsiveelliset ohjelmat johtavat ajan myötä kansakuntamme moraalisen selkärangan murentumiseen

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
2222132319

MIES
1920132323
Nainen
2523132215

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
81682641
36-45 vuotta
813113236
46-55 vuotta
1321133022
56-65 vuotta
2424152314
66 tai vanhempi
322815139

alle 4000 asukasta
2822122412
4000-8000 asukasta
2923142112
8000-30000 asukasta
2623111918
30000-80000 asukasta
1723152619
Yli 80000 asukasta
1620142525

Kansakoulu
352614158
Keskikoulu tai peruskoulu
2121132519
Ylioppilastutkinto
1318122830

Ei ammatillista koulutusta
2619121724
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
3225131711
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
2122152318
Opistotasoinen ammattikoulutus
2021102920
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
1222142726

Maa- ja metsätalous
3718161710
Teollisuus ja rakennustoiminta
1720162520
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
1722132422
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
1923142816
En ole mukana työelämässä
2822101820

Uudenmaan lääni
1719132623
Turun ja Porin lääni
2221132419
Hämeen lääni
1922122323
Kymen lääni
2330111518
Mikkelin lääni
2625131815
Pohjois-Karjalan lääni
2520132811
Kuopion lääni
2827131912
Keski-Suomen lääni
2721112118
Vaasan lääni
3024141913
Oulun lääni
2817152317
Lapin lääni
2922142410

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
1715143124
Ylempi toimihenkilö
1723122721
Alempi toimihenkilö
2024132715
Työntekijä
1719172619
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
2029121919
Maatalousyrittäjä
451910146
Koululainen tai opiskelija
515103039
Eläkeläinen
452612114
Kotiäiti/rouva
3313132220
Työtön
1822112028
Muu
1818181825

En kuulu
2321132022
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
2016202715
SAK
2023142418
STTK
2222142715
AKAVA
1723112523
MTK
49216156

Keskusta
3724101610
Kokoomus
1726102522
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
1925202114
SDP
2125132515
SKL
6532300
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
2120152618
Vihreät
131472144
Jokin muu
2617102721
En äänestäisi lainkaan
1912142230
En osaa sanoa
1920142620
En halua sanoa
2722221710

Työväenluokkaan
2227151915
Alempaan keskiluokkaan
3124121814
Keskiluokkaan
2422112417
Ylempään keskiluokkaan
1130152421
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
2316122523

Lataa tiedot .CSV tiedostona: