Julkista hallintokoneistoa on supistettava

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
5830821

Mies
6129631
Nainen
55311021

18-25 vuotta
4632400
26-35 vuotta
42342210
36-45 vuotta
5631931
46-55 vuotta
5833431
56-65 vuotta
6227631
66 tai vanhempi
6028911

alle 4000 asukasta
58271121
4000-8000 asukasta
54321011
8000-30000 asukasta
5929721
30000-80000 asukasta
5731730
yli 80000 asukasta
6031531

Kansakoulu
6027920
Keskikoulu tai peruskoulu
5829821
Ylioppilastutkinto
5634631

Ei ammatillista koulutusta
52311311
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
6326610
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
6126821
Opistotasoinen ammattikoulutus
5733532
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
5733730

Maa- ja metsätalous
6028811
Teollisuus ja rakennustoiminta
6725511
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
6527521
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
4838841
En ole mukana työelämässä
55301120

Uudenmaan lääni
6029631
Turun ja Porin lääni
5829922
Hämeen lääni
6029721
Kymen lääni
5630911
Mikkelin lääni
6424920
Pohjois-Karjalan lääni
5830911
Kuopion lääni
6428620
Keski-Suomen lääni
5036950
Vaasan lääni
5830820
Oulun lääni
5533721
Lapin lääni
46391210

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
6133320
Ylempi toimihenkilö
6029631
Alempi toimihenkilö
4742631
Työntekijä
6225821
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
7615511
Maatalousyrittäjä
6430601
Koululainen tai opiskelija
46381130
Eläkeläinen
5828820
Kotiäiti/-rouva
7217900
Työtön
53321221
Muu
53321150

En kuulu
6325920
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
5038622
SAK
5929731
TVK (tähänastinen tilanne)
5036832
STTK
5142321
AKAVA
5833630
MTK
6430401

KESK
5530831
KOK
6825420
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
49281461
SDP
5334741
SKL
58281130
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
4935932
Vihreät
5732711
Jokin muu
6528340
En äänestäisi lainkaan
6724710
En osaa sanoa
5533911
En halua sanoa
58291020

Työväenluokkaan
58271121
Alempaan keskiluokkaan
5832521
Keskiluokkaan
5534631
Ylempään keskiluokkaan
6527610
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
5928820

Lataa tiedot .CSV tiedostona: