Julkista hallintokoneistoa on supistettava

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
45331462

MIES
47311262
Nainen
43341552

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
23363083
36-45 vuotta
40351771
46-55 vuotta
50311161
56-65 vuotta
44361163
66 tai vanhempi
47311352

alle 4000 asukasta
49281560
4000-8000 asukasta
46361232
8000-30000 asukasta
46331352
30000-80000 asukasta
41351652
Yli 80000 asukasta
45321382

Kansakoulu
52281242
Keskikoulu tai peruskoulu
45321542
Ylioppilastutkinto
39371492

Ei ammatillista koulutusta
43331652
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
54271241
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
47301543
Opistotasoinen ammattikoulutus
42381162
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
383713101

Maa- ja metsätalous
50261452
Teollisuus ja rakennustoiminta
50321341
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
52321031
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
343913113
En ole mukana työelämässä
45311652

Uudenmaan lääni
42341472
Turun ja Porin lääni
49301272
Hämeen lääni
46321352
Kymen lääni
47301533
Mikkelin lääni
51231851
Pohjois-Karjalan lääni
38371461
Kuopion lääni
46301841
Keski-Suomen lääni
52321340
Vaasan lääni
45391131
Oulun lääni
44331442
Lapin lääni
36401392

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
4734892
Ylempi toimihenkilö
40371392
Alempi toimihenkilö
38361582
Työntekijä
49321331
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
6225632
Maatalousyrittäjä
57251031
Koululainen tai opiskelija
26422282
Eläkeläinen
51301331
Kotiäiti/rouva
48331720
Työtön
47271573
Muu
253818105

En kuulu
47301642
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
27402272
SAK
49301362
STTK
4240953
AKAVA
383811101
MTK
5930360

Keskusta
44331461
Kokoomus
5429952
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
35361585
SDP
44361162
SKL
53351200
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
482115143
Vihreät
38391291
Jokin muu
52262011
En äänestäisi lainkaan
59231133
En osaa sanoa
38361851
En halua sanoa
41341742

Työväenluokkaan
50281452
Alempaan keskiluokkaan
45331541
Keskiluokkaan
44361162
Ylempään keskiluokkaan
43361083
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
44321751

Lataa tiedot .CSV tiedostona: