Nykyinen hyvinvointi(yhteiskunta)malli: uudistaminen vaatii jokaiselta omakohtaisia uhrauksia

Täysin
Jossain määrin
Vaikea sanoa
Ei juurikaan
Ei mitenkään


Koko väestö
23531372

MIES
23521392
Nainen
22551362

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
28451962
36-45 vuotta
175714101
46-55 vuotta
21551282
56-65 vuotta
22551372
66 tai vanhempi
26511272

alle 4000 asukasta
2652952
4000-8000 asukasta
23491572
8000-30000 asukasta
23531391
30000-80000 asukasta
21561552
Yli 80000 asukasta
22561282

Kansakoulu
24521282
Keskikoulu tai peruskoulu
19551482
Ylioppilastutkinto
25531372

Ei ammatillista koulutusta
254615101
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
23541172
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
20551382
Opistotasoinen ammattikoulutus
21581271
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
26521461

Maa- ja metsätalous
20531681
Teollisuus ja rakennustoiminta
22511591
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
24551172
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
21581272
En ole mukana työelämässä
24511372

Uudenmaan lääni
24541371
Turun ja Porin lääni
24521372
Hämeen lääni
20571182
Kymen lääni
25551422
Mikkelin lääni
165217101
Pohjois-Karjalan lääni
19561181
Kuopion lääni
25529112
Keski-Suomen lääni
23591070
Vaasan lääni
2754872
Oulun lääni
19501893
Lapin lääni
194521101

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
32491162
Ylempi toimihenkilö
22561381
Alempi toimihenkilö
20581182
Työntekijä
19551572
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
34466101
Maatalousyrittäjä
22551650
Koululainen tai opiskelija
24521661
Eläkeläinen
27501162
Kotiäiti/rouva
20571390
Työtön
165414104
Muu
20481585

En kuulu
25501471
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
15561854
SAK
19551393
STTK
17601292
AKAVA
30511361
MTK
24541073

Keskusta
2754952
Kokoomus
3551841
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
30531331
SDP
18561591
SKL
3550660
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
144320137
Vihreät
18611461
Jokin muu
264810105
En äänestäisi lainkaan
23541163
En osaa sanoa
18571571
En halua sanoa
21491593

Työväenluokkaan
19521494
Alempaan keskiluokkaan
21541480
Keskiluokkaan
23571151
Ylempään keskiluokkaan
32491270
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
22531392

Lataa tiedot .CSV tiedostona: