Kuinka tunnusomaisia 'kansalliselle mielentilallemme' teidän mielestänne nykyisin ovat seuraavat piirteet: Ahkeruus ja yritteliäisyys

Hyvin tunnusomaista
Melko tunnusomaista
Vaikea sanoa
Ei kovin tunnusomaista
Ei lainkaan tunnusomaista


Koko väestö
22519141

MIES
195310151
Nainen
25518131

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
185310162
36-45 vuotta
205510131
46-55 vuotta
205210140
56-65 vuotta
22539131
66 tai vanhempi
21538141

alle 4000 asukasta
24479132
4000-8000 asukasta
25499121
8000-30000 asukasta
22549131
30000-80000 asukasta
224912141
Yli 80000 asukasta
19539151

Kansakoulu
28487112
Keskikoulu tai peruskoulu
235310121
Ylioppilastutkinto
155510171

Ei ammatillista koulutusta
264510153
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
26507121
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
265110100
Opistotasoinen ammattikoulutus
20539171
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
96011161

Maa- ja metsätalous
24479142
Teollisuus ja rakennustoiminta
23558111
Yksityinen palvelutoiminta (esim. kauppa, liikenne
21509171
Julkinen palvelutoiminta (esim. opetus, hallinto)
165810140
En ole mukana työelämässä
244810131

Uudenmaan lääni
205110160
Turun ja Porin lääni
26468162
Hämeen lääni
195311141
Kymen lääni
184912152
Mikkelin lääni
1767850
Pohjois-Karjalan lääni
225211101
Kuopion lääni
27498140
Keski-Suomen lääni
24498151
Vaasan lääni
28528101
Oulun lääni
19577102
Lapin lääni
29489101

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
165011173
Ylempi toimihenkilö
12599171
Alempi toimihenkilö
215111130
Työntekijä
25556111
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
184611212
Maatalousyrittäjä
26498140
Koululainen tai opiskelija
175512131
Eläkeläinen
29448132
Kotiäiti/rouva
17619130
Työtön
254911110
Muu
35313185

En kuulu
224810151
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
244713110
SAK
26537111
STTK
215212131
AKAVA
106111141
MTK
30448131

Keskusta
25507151
Kokoomus
22508172
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
19489230
SDP
2456890
SKL
2453393
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
2848892
Vihreät
105514200
Jokin muu
184511211
En äänestäisi lainkaan
21457203
En osaa sanoa
205412110
En halua sanoa
214911132

Työväenluokkaan
2651981
Alempaan keskiluokkaan
21578101
Keskiluokkaan
24508151
Ylempään keskiluokkaan
15549191
Yläluokkaan
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En katso kuuluvani mihinkään luokkaan
195111161

Lataa tiedot .CSV tiedostona: