Mielipiteenne seuraavista EU-jäsenyyteen liitetyistä väitteistä: Vaikka EU-jäsenyys voi merkitä maallemme tiukkoja aikoja, vielä vaikeammaksi elämämme muodostuisi EU:n ulkopuolella

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
2323211714

Mies
2524181714
Nainen
2023241714

18-25 vuotta
2326161910
26-35 vuotta
2432171611
36-45 vuotta
2023182215
46-55 vuotta
2224201815
56-65 vuotta
2621201813
66 tai vanhempi
2219301214

Alle 4 000 asukasta
1521271418
4 000 - 8 000 asukasta
1618192619
8 000 - 30 000 asukasta
1725221915
30 000 - 80 000 asukasta
2226231513
Yli 80 000 asukasta
352417149


Ei ammatillista koulutusta
1925251811
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
1722251617
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
2019252114
Opistotasoinen ammattikoulutus
2827141614
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
3226151412

Maa- ja metsätalous
1213152632
Teollisuus ja rakennustoiminta
2625191812
Yksityinen palvelutoiminta
2927191312
Julkinen palvelutoiminta
2023212015
En ole mukana työelämässä
2224241512

Uudenmaan lääni
3226181211
Turun ja Porin lääni
2620201715
Hämeen lääni
2126231811
Kymen lääni
262328148
Mikkelin lääni
1521272315
Pohjois-Karjalan lääni
1322212222
Kuopion lääni
1629181517
Keski-Suomen lääni
1618252314
Vaasan lääni
2121221715
Oulun lääni
921232421
Lapin lääni
2023122420

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
3617141614
Ylempi toimihenkilö
3429121311
Alempi toimihenkilö
2127221414
Työntekijä
1719252314
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
2827121716
Maatalousyrittäjä
517133035
Opiskelija
283116167
Eläkeläinen
2219291213
Kotiäiti /-rouva
1914251919
Työtön
1922222015
Muu
203723713

En kuulu
2725191413
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
2120251613
SAK
1619252316
STTK
2028231611
AKAVA
312916149
MTK
415133137

KESK
923202520
KOK
51261094
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
403331015
SDP
2725201510
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
1010162438
Vihreät
1726162315
Jokin muu
616202431
En äänestäisi lainkaan
1825221815
En osaa sanoa
222926139
En halua sanoa
1617272216


Lataa tiedot .CSV tiedostona: