Mielipiteenne seuraavista EU-jäsenyyteen liitetyistä väitteistä: EU-asian käsittely on muodostunut maassamme tympeäksi sisäpoliittiseksi peliksi, jossa itse pääasia on vaarassa unohtua

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
37411262

Mies
40391162
Nainen
34431361

18-25 vuotta
29421333
26-35 vuotta
314215102
36-45 vuotta
35411381
46-55 vuotta
37431162
56-65 vuotta
41391151
66 tai vanhempi
40371432

Alle 4 000 asukasta
33411670
4 000 - 8 000 asukasta
41371441
8 000 - 30 000 asukasta
37421152
30 000 - 80 000 asukasta
39381651
Yli 80 000 asukasta
36421082


Ei ammatillista koulutusta
35401561
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
42381153
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
40401151
Opistotasoinen ammattikoulutus
38411172
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
254715102

Maa- ja metsätalous
43371142
Teollisuus ja rakennustoiminta
43361261
Yksityinen palvelutoiminta
36451171
Julkinen palvelutoiminta
33441172
En ole mukana työelämässä
36401562

Uudenmaan lääni
37381093
Turun ja Porin lääni
37441051
Hämeen lääni
39431051
Kymen lääni
36431551
Mikkelin lääni
40351671
Pohjois-Karjalan lääni
34411294
Kuopion lääni
36352123
Keski-Suomen lääni
36461230
Vaasan lääni
39411041
Oulun lääni
34401681
Lapin lääni
36372050

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
323910126
Ylempi toimihenkilö
354410101
Alempi toimihenkilö
35441163
Työntekijä
38431142
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
41401171
Maatalousyrittäjä
44431120
Opiskelija
314015122
Eläkeläinen
40401231
Kotiäiti /-rouva
393114140
Työtön
41351552
Muu
23274073

En kuulu
35401382
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
36431320
SAK
44381141
STTK
39421151
AKAVA
27471493
MTK
38421360

KESK
31401691
KOK
31461274
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
48331380
SDP
40401052
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
50301071
Vihreät
31476120
Jokin muu
6918622
En äänestäisi lainkaan
5234920
En osaa sanoa
30451761
En halua sanoa
38411342


Lataa tiedot .CSV tiedostona: