Mielipiteenne seuraavista EU-jäsenyyteen liitetyistä väitteistä: Vaikka EU-kansanäänestys on virallisesti vain neuvoa-antava, sen tulisi olla kaikkia kansanedustajia sitova

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
53241352

Mies
57231063
Nainen
50261642

18-25 vuotta
61101360
26-35 vuotta
43281973
36-45 vuotta
53241262
46-55 vuotta
57241142
56-65 vuotta
56231053
66 tai vanhempi
55221342

Alle 4 000 asukasta
53241421
4 000 - 8 000 asukasta
55221542
8 000 - 30 000 asukasta
52271152
30 000 - 80 000 asukasta
56251232
Yli 80 000 asukasta
53201383


Ei ammatillista koulutusta
49241753
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
60211231
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
56221342
Opistotasoinen ammattikoulutus
54271162
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
45261395

Maa- ja metsätalous
58191241
Teollisuus ja rakennustoiminta
55231064
Yksityinen palvelutoiminta
54271152
Julkinen palvelutoiminta
53231452
En ole mukana työelämässä
51241452

Uudenmaan lääni
52231372
Turun ja Porin lääni
51261172
Hämeen lääni
59241141
Kymen lääni
53251426
Mikkelin lääni
59221071
Pohjois-Karjalan lääni
57151594
Kuopion lääni
50251533
Keski-Suomen lääni
5628931
Vaasan lääni
52241523
Oulun lääni
48231871
Lapin lääni
52291321

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
5926760
Ylempi toimihenkilö
50281082
Alempi toimihenkilö
56231254
Työntekijä
57231331
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
56251054
Maatalousyrittäjä
56221152
Opiskelija
382919102
Eläkeläinen
53211542
Kotiäiti /-rouva
56251700
Työtön
59211233
Muu
3027171010

En kuulu
50251652
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
54231322
SAK
6121842
STTK
55251143
AKAVA
472514104
MTK
50251262

KESK
46261572
KOK
403013106
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
60181580
SDP
59231041
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
7316322
Vihreät
57191272
Jokin muu
6516846
En äänestäisi lainkaan
58191523
En osaa sanoa
47311641
En halua sanoa
58201442


Lataa tiedot .CSV tiedostona: